Lamineringsmaskin A3

A4 eller A3-størrelse?

Lamineringsmaskiner finnes i ulike størrelser, og for mange er det maskinene som tar A3-format som er det mest ideelle. Du lurer kanskje på hvorfor, hvis du stort sett skal laminere papirer i A4-størrelse eller mindre? Jo, fordi med en A3-maskin kan man selvsagt laminere A3-format, men også mindre formater. Dermed er A3-maskiner det ideelle valget for mange. Hvilken maskin man skal velge kommer selvsagt an på om det er en maskin som skal brukes i et jobbmiljø der man ofte har behov for å laminere dokumenter og maskinen har mange brukere, eller om maskinen skal brukes privat og ikke blir brukt hver dag.

I et jobbmiljø benyttes lamineringsmaskiner til ulike oppgaver. Mange av disse oppgavene krever kun A4-lamineringsmaskiner, men som nevnt over kan en maskin som laminerer A3-lamineringslommer også brukes til mindre dokumenter. På de fleste arbeidsplasser vil ikke plasshensyn være det som påvirker valg av størrelse på lamineringsmaskin. Stort sett vil man kun trenge én maskin, slik at den kan plasseres i et fellesområde, og ikke ta opp plass på den enkeltes skrivebord.

Lamineringsmaskin A3Dokumenter i A3-format

Hvilke oppgaver kan så kreve et A3-format? Det mest innlysende er plakater eller skilt. Disse må ofte være lette å få øye på. Med A3-format skiller plakater seg fra de mer vanlige A4-formatene, og man kan bruke større bokstavstørrelse for å få fram et budskap. En annen grunn kan være at man vil laminere et tosidig referansedokument der det kan være nyttig å se begge sider samtidig.

Lamineringslommer – tykkelse og overflate

Som tilbehør til lamineringsmaskiner er lamineringslommer det man først og fremst trenger. Her er også utvalget stort, særlig med tanke på tykkelse. Husk at tykkere laminat gir mer stødige produkter, og de vil ikke så lett kunne brettes, men at det kan være like nyttig med tynnere laminat om man skal bla i de laminerte dokumentene i en perm eller lignende. Man kan også velge mellom matt og blankt laminat. Med det matte slipper man gjenskinn av sollys, men det er noe hver bruker må ta stilling til, og behovet kan selvfølgelig endre seg fra ett lamineringsprosjekt til et annet. I jobbmiljøer kan det være nyttig å ha laminerte dokumenter som det kan skrives på med blyant. Til dette bruket kreves det at man benytter matt laminat. Man kan også kjøpe egne rengjøringsark til å kjøre igjennom laminatmaskinen.

Comments are closed.